Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Geoteknisk borrning

Den 2-3 januari utför företaget Bjerking en geoteknisk undersökning i Skutskärs centrum.

Kartbild på området där borrningar utförs

Ortofoto: Lantmäteriet

I det nya gestaltningsprogrammet, som antogs av fullmäktige i våras, finns riktlinjer och vägledning för hur Skutskärs centrum kan formas. För att rama in centrum och göra gaturummet trevligare finns bland annat ett förslag på något högre byggnader längs gågatans östra sida.

Bjerking undersöker nu markens egenskaper inför projektering av eventuell nybyggnation. Arbetet utförs på uppdrag av Älvkarleby kommun och pågår dagtid under perioden tisdag 2 januari kl 7 - onsdag 3 januari kl 19.

Sidan granskades senast 2023-12-29