Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Forma samhället med oss

Nu börjar arbetet med en planeringsstrategi inför kommande översiktsplanering. Vi behöver dina åsikter!

Bild på Älvkarleby Camping

Foto: Joel Ericsson

Varje mandatperiod ska kommunen ta fram en ny översiktsplan eller en planeringsstrategi. Det säger Plan- och bygglagen.

Vår nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige för tre år sedan, och nu är behovet av en planeringsstrategi mest aktuellt för kommunarkitekten Sofie Åberg;
"En sådan strategi innebär i sig ingen ändring av översiktsplanen. Den ska istället visa hur vi ska jobba vidare. Kan översiktsplanen lämnas oförändrad, behöver den ändras eller kompletteras - och vad ska vi i så fall fokusera på?"

Sofie Åberg har redan några fokusområden i kikaren och nämner bland annat ny industrimark, klimatet och vindkraft på land. Hon vill också ha inspel från allmänheten och hoppas att många vill vara med och påverka. Nu finns nämligen en en kanal för att enkelt skicka in sina idéer och åsikter.

"I arbetet med planeringsstrategin hjälper det oss mycket att veta vad som är viktigt för människor som bor eller jobbar här. Det ska bli särskilt roligt att jobba vidare med sådana förutsättningar," avslutar kommunarkitekten.

Planeringsstrategin ska vara klar för antagande i kommunfullmäktige senast i juni 2024.

Sidan granskades senast 2024-01-08