Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Muddring vid Holmarna

Från mitten av februari genomför vi mddring av vattnet runt Holmarna i Skutskär.

Bodaån i Skutskär

Anledningen till muddringen är att vattnet i kanalerna har blivit stillastående, och genom muddring ska ett bättre flöde skapas. Muddringen genomförs efter ett medborgarförslag som beviljades av fullmäktige i slutet av 2022. Arbetet kommer utföras av NCC och beräknas pågå i ungefär tre veckor.

Muddringsmassorna kommer läggas upp i närområdet, och när snön är borta kommer massorna läggas ut och snyggas till. Muddringsmassorna kommer inte innebära någon påverkan för Bodaslingan.

Tekniska avdelningen har gjort anmälan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen samt anmälan om deponering av muddringsmassor hos Bygg- och miljöavdelningen.

Sidan granskades senast 2024-02-07