Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som fullmäktige fattade på mötet den 21 februari.

Bild på ordförandeklubba

Hela mötesprotokollet finns att läsa här så snart det har justerats.

Under mötet beslutade politikerna bland annat om

 • utträde ur Inköpssamverkan Mitt
 • styrdokument för arbete med krisberedskap
 • reglemente för krisledningsnämnden

Valärenden

Kommunfullmäktige beslutade att utse

 • Jennifer Eriksson (V) till ny ledamot i Omsorgsnämnden. Hon ersätter Matz Boqvist (V) som har avsagt sig uppdraget.
 • Lena Lindqvist (SD) till ny ledamot i kommunstyrelsen. Hon ersätter Per Wennergrund (SD) som har avsagt sig uppdraget.
 • Ulf Pettersson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Lena Lindqvist (SD).
 • Gun Johansson (C) till ny ledamot i Samordningsförbundet. Hon ersätter Paul Wisén (C) som har avsagt sig uppdraget.

Medborgarförslag

Fyra nya medborgarförslag anmäldes, om

 • p-skiva på områden där parkeringsavgift nu betalas via app. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
 • belysning på en asfalterad yta mellan Lindgatan och Pilgatan i Skutskär. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
 • utlämningsställe för gratis sand även i Älvkarleby, alternativt på flera platser i kommunen. Förslaget lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
 • ett bankkontor i kommunen. Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Tidigare inlämnade medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att avslå ett tidigare medborgarförslag om digitala hemguider. Förslaget är positivt men kan inte genomföras relaterat till ekonomiska förutsättningar.

Motioner och interpellationer

Motioner

 • Kristdemokraterna, Moderaterna Sverigedemokraterna lämnade gemensamt en motion om att tilldela oppositionen en andre vice ordförandepost i alla nämnder och styrelser efter kommunvalet 2026, för att säkra insyn och demokrati.

Motionen lämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

 • Sverigedemokraterna lämnade en motion om att slopa 1%-regeln för konst vid nybyggnationer.

Motionen lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning.

Tidigare motioner

Kommunfullmäktige beslutade att avslå en motion om upprättande av arbetslinjen.

Interpellationer

Jenny Sundell (SD) ställde en interpellation till

 • Marie Pettersson (S), om resultaten för SFI-undervisningen i Älvkarleby kommun

Sören Sandström (M) ställde en interpellation till

 • Magnus Grönberg (S), om kommunen har för avsikt att arbeta fram en plan för underhåll, utveckling och eventuell nyetablering av idrottsanläggningar och aktivitetsytor

Martin Sahlberg (M), Jenny Sundell (SD) och Mattias Nygren (KD) ställde gemensamt en interpellation till

 • Katrin Jakobsson (S), om säkerhetsrutiner vid anställning till den kommunala förvaltningen

Tidigare interpellationer

Kommustyrelsens ordförande Katrin Jakobsson (S) svarade på en interpellation om

 • säkerhetsrutiner vid anställning i den kommunala förvaltningen. Flera insatser görs för att säkerställa kandidaters anställningsbarhet. Rekryteringsprocessen kvalitetsprövas och justeras ständigt utifrån förändringar i omvärlden.
Sidan granskades senast 2024-02-26