Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Säkrare väg till Näsboda-spåret

Under vecka 23 börjar förberedelserna för ny gång- och cykelväg och en ny, trafiksäker korsning mot Näsbodaspåret.

Bild på karta där den nya gång- och cykelvägen är markerad

Den nya gång- och cykelvägen sträcker sig drygt 220 meter längs Älvbodavägen och avslutas med ett upphöjt övergångsställe till Näsbodaspåret.

Bor du längs Älvbodavägen på samma sida där gång- och cykelvägen ska byggas? I så fall måste du se till att du inte har några tillhörigheter placerade eller förvarade utanför din tomtgräns. Gör det i god tid innan arbetet startar med trädfällning under vecka 23.

I samband med att det upphöjda övergångsstället byggs kommer ett körfält åt gången att stängas av längs Näsbodavägen. För övrigt påverkas inte närboende av arbetet som kommer att pågå under dagtid och beräknas vara klart v 28.

Sidan granskades senast 2024-04-23