Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Insikt i kommunens service

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har presenterat resultatet av den årliga undersökningen Insikt.

Undersökningen visar hur nöjda lokala näringsidkare är med Älvkarleby kommuns myndighetsutövning inom

  • bygglov
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd

För första gången i Älvkarleby kommun mäts också Servering och Miljö. Inom vissa områden är betygen höga till mycket höga, men för hanteringen av bygglov är bilden inte lika positiv. Här når resultatet varken upp till förväntningar eller godkänd nivå.

Företagarna får också frågor om hur de upplever kommunens service inom områden som information, tillgänglighet och bemötande, rättssäkerhet, effektivitet och kompetens.

"Med flera utmanande år präglade av pandemi, stigande energikostnader och ekonomiska påfrestningar, påverkas näringslivet i Älvkarleby kommun. I en tid som denna är det avgörande att kommunens service och myndighetsutövning fungerar smidigt för att främja ett gott företagsklimat”, säger Katrin Jakobsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Älvkarleby kommun.

Kommundirektör Maria Wikström betonar att kommunens service till företagen är av yttersta vikt för att främja ett positivt företagsklimat och möjliggöra tillväxt.
"Denna mätning bekräftar att våra insatser ger positiva resultat för företagarna inom flera områden. Det är dock viktigt att konstatera att vi har en generell nedgång jämfört med tidigare år, och att bygg sjunker till en icke acceptabel nivå. Det kommer att utgöra grunden för en ingående analys av våra processer och strategier för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av vår företagsservice," säger Maria Wikström.

Syftet med undersökningen

Insikt är en årlig, nationell servicemätning som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg.

Den fångar upp företagens åsikter och upplevelser av kommunens service och myndighetsutövning och hjälper kommunen att identifiera områden för förbättring.

Sidan granskades senast 2024-04-25