Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Nionde plats i landet

Älvkarleby kommun rankar på nionde plats i landet, i livsmedelskontroll.

Bild på Älvkarleby kommuns livsmedelsinspektör.

Det är livsmedelsinspektören Armin Fattahs goda arbete som lett fram till resultatet. I hans jobb ingår att göra oanmälda inspektioner till skolkök, caféer, restauranger, gatukök och livsmedelsbutiker. Han kontrollerar att livsmedelslagstiftningen följs, att livsmedelshanteringen är säker och att maten hanteras på rätt sätt. Rätt sätt innebär bland annat att den håller rätt temperatur vid tillagning och kyls ner i tid så att ingen riskerar att bli sjuk av bakterier. Rätt märkning är lika viktigt. Ingen ska bli lurad av att det står en sak på produkten, men innehåller något annat. Konsumenter ska inte riskera att få i sig allergena ämnen, utan ska kunna känna sig trygga med både innehåll och mathantering. Armin upplever att det finns en stor yrkesstolthet och kunskap hos näringsidkarna i kommunen. Oftast är ett besök från honom bara ett kvitto på att de redan gör ett fint jobb. Även om han har en myndighetsutövande roll och det ingår i hans jobb att granska, så poängterar Armin att det även finns andra saker som är viktiga.

- Att kunna ge beröm och positiv feedback till näringsidkare för ett fint jobb, inte bara belysa det som behöver förbättras, säger han.

213 kommuner har deltagit i Sveriges kommuner och regioners (SKR) årliga undersökning Insikt. En undersökning som mäter nöjd-kund-index (NKI) och sammanfattar hur nöjda företagarna är med kommunens myndighetsutövning och service. Jämfört med fjolårets undersökning har Älvkarleby kommun gått från plats 89 till plats 116. I undersökningen deltar företagare som det senaste året har haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. De svarar på frågor om hur nöjda, eller missnöjda de är med exempelvis kommunens information, tillgänglighet och kompetens. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) där Älvkarleby kommun är medlem sedan två år tillbaka.

Sidan granskades senast 2024-05-17