Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vi vill mer och vi kan bättre

Älvkarleby kommun håller positionen och får länets bästa resultat i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimat.

Bild på näringslivs- och utvecklingschefen

Årets sammanfattande omdöme 3,5 på en en sexgradig skala är det bästa i Uppsala län men innebär ändå en nedgång jämfört med fjolårets resultat. Mest mark har vi tappat inom tillgänglighet till handläggare (-0,7), tjänstepersoners attityder till företagande (-0,4) och handläggningstider (-0,2).

Företagarna ger bättre betyg till upphandlingar och tillgång till arbetskraft med relevant kompetens. De upplever dessutom en förbättring i allmänhetens attityder till företagande och tycker att företagsklimatet kan förbättras om kommunen prioriterar

  • bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
  • kortare handläggningstider
  • minskad brottslighet och ökad trygghet

Kommunens agerande är avgörande

Den nedåtgående trenden speglades även i Nöjd Kund Index (NKI)-resultaten som presenterades i våras. Resultatet kommer därför inte som någon överraskning och ett arbete har startat för att öka förståelse och stärka dialogen med näringslivet.

Varje år har två av tre företagare kontakt med kommunen i ärenden som rör till exempel bygglov, miljötillsyn och upphandlingar. Hur tjänstepersoner agerar är avgörande för hur enkelt det är att starta, driva och utveckla företag i kommunen, menar näringslivs- och utvecklingschef Eva Cooper.

"Företagare presterar bäst när de kan fokusera på produktivt arbete istället för långa väntetider. Med rätt förutsättningar kan de fortsätta skapa jobb och generera inkomster till både anställda och kommunens välfärdstjänster. Därför fortsätter vi vårt arbete med att förbättra oss. Vi vill mer, vi kan bättre och målet är att nå upp till 4,0 på skalan."

Vad händer nu?

Arbetet för att förenkla vardagen för kommunens företagare fortsätter. Några exempel på åtgärder och aktiviteter är

  • en analys av försämrade resultat i undersökningar kopplade till bygglov. Resultatet presenteras inom kort.
  • att näringslivskontoret fortsätter fungera som företagslots för att hjälpa företagare i olika ärenden och till rätt handläggare.
  • en workshop där politiker och tjänstepersoner deltar tillsammans med företagare och Svenskt Näringsliv. Syftet är att stärka ömsesidig dialog och förståelse.
  • årets Stora företagsdag som arrangeras tidigt i höst. Politiker och tjänstepersoner besöker företag i kommunen.
  • att Näringslivskontoret fortsätter med regelbundna företagsbesök tillsammans med kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen Lokalt företagsklimat

Sedan 2001 genomför Svenskt Näringsliv varje år en undersökning där företag svarar på frågor om kommunens service och bemötande, upphandlingar och dialog med beslutsfattare. I år svarade 85 av de 200 företagare som fick enkäten, vilket är en ökning jämfört med 2023.

Sidan granskades senast 2024-05-21