Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Du behövs - gör en insats!

Ett stort behov av familjehem finns just nu, och att fler öppnar sina hem och sina hjärtan för barn i nöd.

Bild på flicka och man som har kuddkrig.

En trygg och sund hemmiljö borde vara en självklarhet för alla barn och unga. Tyvärr ser inte verkligheten alltid ut så. Anledningarna kan vara många. Våld i hemmet, missbruk, sjukdom eller psykisk ohälsa är några exempel.

- Många barn från trasiga hem har svårt med anknytning. Därför är det viktigt för dem att kunna komma till ett hem med varma, trygga, stabila och flexibla vuxna, säger André Jöraas enhetschef för öppenvården och familjehemsvården.

Behovet av både familjehem, kontaktfamiljer och gode män för barn noll till 18 år är stort. Men det är inte bara barn från trasiga hem som kan vara i behov av en insats. Det kan vara barn som behöver lite extra stöd i tillvaron, en eller två helger i månaden.

Förutom rätt egenskaper och att kunna upprätthålla goda kontakter, behöver man även lämna utdrag ur belastningsregistret och förstå vad uppdraget innebär.

- Man får det stöd och den hjälp man behöver för uppdraget. Gör man en insats som familjehem, kontaktfamilj eller god man, så får man både utbildning och handledning av en familjehemssekreterare, säger André.

Man har även möjlighet att höra av sig för stöd och rådgivning om något händer, veckans alla dagar och när som helst på dygnet.

Alla uppdrag ger ersättning utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner.

Vill du veta mer om hur du kan göra en insats?

Sidan granskades senast 2024-05-23