Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Michael Landberg, ny bygg- och miljöchef

Han har långsiktiga mål med förhoppningen om att kommunen ska kunna växa och utvecklas ännu mer.

Bild på Michael Landberg, Älvkarleby kommuns bygg- och miljöchef

Ett spännande arbete i den riktningen är uppdateringen av översiktsplanen som är på gång, där bland annat möjligheten till nya bostads- och industriområden kommer att ses över. Ett annat är att höja kommunens NKI från tidigare års resultat.

Att få möjligheten att bidra till samhällsutveckling i kommunen upplever han som spännande och meningsfullt.

”Om vi kan producera detaljplaner under lågkonjunkturen så ligger vi i framkant när det sedan vänder. Det gör oss till en vinnande kommun på alla vis. Det vore roligt om vi kan lyckas med det”, säger han.

Under hela sitt yrkesverksamma liv har han haft de flesta roller inom samhällsbyggnadssektorn. Han har bland annat arbetat som byggnadsarbetare i produktion, byggnadsinspektör, samordnare och tillförordnad bygglovschef, i Gävle kommun. Efter det har han arbetat som affärsutvecklare på Skanska där en del av arbetet handlade om markinköp som sedan planlagts tillsammans med olika kommuner i landet. De sammantagna arbetslivserfarenheterna har gett honom en förståelse för hela kedjan, från tidigt skede till färdigt bygge.

Att han sökt sig till Älvkarleby kommun är ingen slump. Han har arbetat här förut, i rollen som byggnadsinspektör.

”Jag trivdes väldigt bra. En stor fördel med en lite kommun är att det ofta är kortare beslutsvägar och att det går snabbare från beslut till handling”, säger han.

Michael arbetar idag som tillförordnad bygg- och miljöchef. Från och med 12 augusti blir han ordinarie bygg- och miljöchef i Älvkarleby kommun.

Sidan granskades senast 2024-06-17