Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fiskets utmaningar och möjligheter

En gemensam väg framåt för ett hållbart fiske. Det är kommunens målsättning med den nya fiskestrategin som presenterades i juni.

Bild på man som fiskar.

Fisket har alltid varit en central del av Älvkarleby kommuns historia och identitet. Redan under bronsåldern lockade de rika fiskevattnen bosättare till området. Genom tiderna har många fiskare i Gävlebukten haft Älvkarleby som sin bas. Ett arv som lever vidare i kommunvapnet, som pryds av en lax. Det är även här sportfiskarnas förbund grundades. Men, hur ser framtiden ut för fisket i Älvkarleby?

Nuvarande utmaningar

Idag står fisket inför en rad utmaningar som hotar näringens långsiktiga hållbarhet. Försäljningen av fiskekort har minskat drastiskt, och både strömmingen och den vilda laxen har blivit alltmer sällsynta i hav och älv. Dessa problem påverkar inte bara ekonomin utan även den sociala och ekologiska balansen i regionen.

En strategi för hållbar utveckling

Älvkarleby kommun arbetar därför med att utveckla en strategi för att säkerställa en hållbar framtid för fisket. Näringslivskontoret har fått ansvaret för att utforma denna strategi, och ett första utkast har redan presenterats för olika intressenter, inklusive näringslivet, politiken, akademin, myndigheter, fiskevårdsföreningar och expertorganisationer. I juni hölls en workshop där dessa aktörer samlades för att ytterligare förbättra strategin.

"Det är mycket glädjande att se det stora engagemang som finns kring det här arbetet, och att även aktörer verksamma i våra grannkommuner och län vill bidra till att vår strategi blir relevant och bra", säger Eva Cooper som är näringslivs- och utvecklingschef.

Politisk enighet och framtida initiativ

Strategiarbetet har starkt stöd från kommunstyrelsen, och det råder politisk enighet om vikten av detta arbete över partiblocken.

”Att vi får en fiskestrategi med en tydlig och hållbar riktning är viktigt för oss,” säger kommunalrådet Katrin Jakobsson (S). Katrin får medhåll av oppositionsrådet Martin Sahlberg (M).

En av de föreslagna åtgärderna i strategin, som fick stort stöd under workshopen, är att regelbundet arrangera ett fiskeforum. Detta forum skulle samla alla intressenter för att dela information om utvecklingen, diskutera aktuella möjligheter och utmaningar, samt arbeta tillsammans för fiskets framtid.

"Det görs mycket bra saker redan i dag, men det är inte alltid vi vet vad andra aktörer gör. Tillsammans är vi ännu starkare," säger Eva Cooper.

Målet 2025

Arbetet med strategin fortsätter med målet att ha en politiskt beslutad och implementerad strategi under 2025, förutsatt att arbetet fortgår enligt planen. Genom samarbete och en gemensam vision hoppas kommunen kunna vända de negativa trenderna och säkra en livskraftig framtid för fisket i regionen

Sidan granskades senast 2024-07-03