Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Vattenförsörjning Mon

Inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet bjuder Gästrike Vatten AB in till kompletterande avgränsningssamråd.

Karta över aktuellt område

Karta: Gästrike Vatten AB

Samrådet avser utökad samrådskrets med anledning av

  • ett justerat påverkansområde för grundvatten öster om Dalälven samt
  • nedläggning av vattenledningar mellan delområden

På Gästrike Vattens webbplats finns information om hur du kan delta i samrådet, samt underlag med kartor och information om vilka fastigheter som omfattas.

Har du synpunkter eller frågor?

Kontakta Gästrike Vatten på info@gastrikevatten.se eller telefon 020-37 93 00. Synpunkterna ska vara Gästrike Vatten tillhanda senast 2 september 2024.

Bakgrund

Kommunerna Älvkarleby och Gävle ska gemensamt anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun. För båda kommunerna är syftet är att

  • öka mängden dricksvatten
  • öka leveranssäkerheten
  • erbjuda tekniskt råvatten till verksamheter som inte kräver dricksvattenkvalitet.

Avgränsningssamråd inför tillståndsansökan genomfördes i enlighet med miljöbalken under oktober-december 2022. Ett kompletterande samråd avseende justeringar av delområde 2 och 3 genomfördes i början av 2024.

Sidan granskades senast 2024-07-08