Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bygga, bo och miljö

Bild på logotyp för Rich Waters


Life IP Rich Waters

Älvkarleby kommun ingår i EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Syftet med projektet är att skydda Östersjön. Kommunens bidrag är att omhänderta lakvatten från Dragmossens deponi med dammar, bevattning av torvmosse och salixodling. Åtgärderna innebär att bäcken som står i förbindelse med Östersjön skyddas.

Projektet innefattar 35 projekt på olika platser i Sverige. Det startade i januari 2017 och kommer pågå till juni 2024.

Älvkarleby kommun samarbetar med företaget Bioremed som är specialister på salix.

Hösten 2021 väntas den första skörden och under samma period sker provtagning av salixplantor.

Sidan granskades senast 2021-12-14