Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Bygga, bo och miljö


Life IP Rich Waters

Älvkarleby kommun ingår i EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Syftet med projektet är att skydda Östersjön. Kommunens bidrag är att omhänderta lakvatten från Dragmossens deponi med dammar, bevattning av torvmosse och salixodling. Åtgärderna innebär att bäcken som står i förbindelse med Östersjön skyddas.

Projektet innefattar 35 projekt på olika platser i Sverige och startade i januari 2017 och kommer pågå till juni 2024. Älvkarleby kommun samarbetar med företaget Bioremed som är specialister på salix.

Sidan granskades senast 2020-10-15