Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Näringsliv och arbete

Affärskompetens Norduppland

Drygt 300 företag och fler än 1000 personer deltar i Affärskompetens Norduppland som startade 1 februari 2016. Målgruppen är företag med upp till nio anställda (solo- och mikroföretag).

Vi genomför riktade utbildningsinsatser för att skapa hållbara och växande företag. Projektet erbjuder

 • utbildning i företagarkompetens,
 • affärsutvecklingsprogram,
 • nätverksträffar,
 • föreläsningar,
 • uppföljning och erfarenhetsutbyte.

Affärskompetens Norduppland finansieras till största delen av Europeiska Socialfonden (ESF) som tilldelat projektet 23 miljoner kronor.

Projektet är ett samarbete med Tierp, Östhammar och Heby kommuner.  Arbetsförmedlingen, företagarföreningar och företagarfrämjande aktörer medverkar också.

Trossen

- en satsning på samverkan mellan skola och arbetsliv.
Företag och organisationer matchas med varsin fadderklass i årskurs 7. Under hela högstadiet följer de och lär känna varandra via studiebesök och projektarbeten.

Trossen skapar bättre förutsättningar för skolor och företag genom att

 • bidra till företagens behov av framtida kompetens,
 • skapa förståelse för företagens roll i samhället,
 • verka för ett bättre företagsklimat
 • höja utbildningsnivån och på sikt förbättra tillväxt och utveckling
 • minska avhopp från gymnasieskola och vuxenutbildning
 • skapa förutsättningar för framgångsrika elever som känner sig trygga i val av utbildning och yrke.
Sidan granskades senast 2017-02-24