Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Anthea

Ett projekt för nyanlända kvinnor som står utanför arbetsmarknaden.

Länsstyrelsen i Uppsala län beviljade kommunen 2 060 000 kronor för projektet, som pågick från 1 januari 2019 till 8 april 2020. Projektet har skett i samverkan med Gröna källan i Älvkarleby och Arbetsförmedlingen.

Projektet är avslutat och nu återstår att spida erfarenheter och lärdomar om projekt Anthea i andra sammanhang och forum. Exempelvis hölls ett webinarium i maj 2020. Information och erfarenheter om Anthea finns också samlat i en broschyr.

Syftet med Anthea har varit att skapa en meningsfull sysselsättning för nyanlända kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. I första hand har Anthea riktat sig till kvinnor i etableringsprogrammet och i åldrarna 20-64 år.

Aktivitetsplaneringen har utgått från varje individ med fokus på vägen mot en egen försörjning. Deltagarna har deltagit i aktiviteter så som samhällsinformation, språkpraktik, motiverande samtal och nätverksskapande aktiviteter som till exempel mentorsträffar. Vistelse i naturen, odling samt kreativt skapande har också varit en del av metodiken.

Sidan granskades senast 2022-05-16