Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Anthea

Ett projekt för nyanlända kvinnor som står utanför arbetsmarknaden.

Länsstyrelsen i Uppsala län har beviljat kommunen 2 060 000 kronor för projektet, som pågår från 1 januari 2019 till 8 april 2020. Projektet sker i samverkan med Gröna källan i Älvkarleby och Arbetsförmedlingen.

Syftet med Anthea är att skapa en meningsfull sysselsättning för nyanlända kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. I första hand riktar sig Anthea till kvinnor som befinner sig i etableringsprogrammet och är i åldrarna 20-64 år.

Aktivitetsplaneringen utgår från varje individ med fokus på vägen mot en egen försörjning. Deltagarna kommer delta i aktiviteter så som samhällsinformation, språkpraktik, motiverande samtal och nätverksskapande aktiviteter som till exempel mentorsträffar. Vistelse i naturen, odling samt kreativt skapande är också en del av metodiken.

Sidan granskades senast 2020-02-06