Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Omsorg och hjälp

Bättre liv för sjuka äldre

Vård och omsorg i Älvkarleby kommun är en del av satsningen som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör tillsammans med regeringen. Syftet är att utveckla vården och omsorgen för sjuka äldre.

Satsningen omfattar fem huvudområden;

  • sammanhållen vård och omsorg,
  • förebyggande arbetssätt,
  • god vård vid demenssjukdom,
  • god läkemedelsbehandling,
  • god vård i livets slut.

Kvalitetsledningssystem

Uppbyggande av ett databaserat system inom vård- och omsorgsverksamheten pågår. Syftet är att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska ge oss en samlad bild av hela verksamheten, så att vi gör saker på rätt sätt. 
Det är dels en viktig utveckling av verksamheten, dels ett lagkrav, och beräknas vara i drift under 2016.


Sidan granskades senast 2017-05-11