Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Jämförelser och utvärderingar

Vi följer hela tiden upp resultat och verksamhet för att utveckla och förbättra verksamheten inom vård och omsorg.

Ökad brukarmedverkan

Resultatet i brukarundersökningar visar att vi behöver förbättra delaktigheten hos våra brukare inom vård och omsorg.

Vi vill skapa förstärkt brukarmedverkan genom att ta vara på det friska. det kallar vi ett salutogent förhållningssätt.
Vi börjar med att utveckla genomförandeplanen som talar om hur brukaren vill att insatserna ska utföras. Det är det mest betydelsefulla för att skapa delaktighet och känsla av sammanhang.

Ett annat steg är personliga intervjuer. Områdescheferna kommer regelbundet att intervjua fem olika brukare inom sitt område.

Vårt mål är att brukarna ska uppleva en skillnad och vi kommer att följa upp, analysera och utvärdera vårt arbete kontinuerligt.


Sidan granskades senast 2016-04-07