Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Utbildning och förskola

NTA

Naturvetenskap och teknik för alla.
NTA är ett utvecklings­program som ökar elevers och lärares nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik.

NTA har funnits i Älvkarleby kommun sedan 2004. Eleverna arbetar med praktiska och teoretiska försök i naturvetenskap och teknik från förskolan till åk 8.

Samverkan NTA - lokala företag

I ett annat stort projekt samverkar företag från Älvkarleby och Gävle kommuner i de flesta av våra teman. Några exempel

  • Kretsar kring el: samarbete med elektriker,
  • Frö till frö: samarbete med florist,
  • Kemiförsök: samarbete med Stora Enso Pulp AB,
  • Jord: samarbete med Gästrike Återvinnare 

Eleverna får inblick i näringslivet när de och företagen besöker varandra.  Kopplingen mellan arbetet i skolan och på arbetsplatsen blir tydlig. Syftet är att skapa intresse för yrken och entreprenörskap, teknik och naturvetenskap.  

NT Progression

NT Progression riktar sig till elever och lärare inom förskola och grundskola. Projektet finansieras med medel från Ljungbergsfonden och kommer pågå till slutet av 2020. Syftet är att öka måluppfyllelsen i naturvetenskap och teknik genom att utveckla undervisningen inom exempelvis:

  • Programmering
  • Elevmedverkan
  • Hållbar utveckling
  • Flickor och teknik

Fältstudier och utomhuspedagogik

Syftet är att få elever i årskurs 1-5 att komma ut i naturen och lära sig om fältstudier, utomhuspedagogik och hållbar utveckling. Lärarna fortbildas och får material för att genomföra roliga och givande besök i naturen med eleverna, bland annat genom besök på Häxören och Billudden. Projektet pågår till september 2019 och finansieras med medel från Länsstyrelsen.

Sidan granskades senast 2018-03-01