Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Genomförda projekt

Förskolan

  • Förskolans personal har också arbetat med att utveckla sin dokumentation som ett led i kvalitetsarbetet.
  • Under hösten 2014 utbildades en förskollärare per avdelning till lärledare.

Grundskola

  • Matematiklyftet del I och II: kollegiala samtal med fokus på ämnesdidaktik och utveckling av undervisningsmetoder.
  • SKL:s matematiksatsning PISA 2015 med fokus på styrning och ledning.
  • Handlingsplanen "Studie- och yrkesvägledning entreprenörskap och entreprenöriellt lärande" är genomförd på alla skolor och gäller från höstterminen 2014.
  • Intern fortbildning för att förbättra elevernas läsförståelse: Gemensamma strategier och modeller för hur man kan använda digitala hjälpmedel.
  • Framgångsrikt ledarskap i klassrummet: för lärledare och förstelärare.
Sidan granskades senast 2016-04-12