Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Jämförelser och utvärderingar

Varje år följer vi upp och utvärderar verksamheten i förskola och skola.

Enkäter

En del i utvärderingsarbetet är återkommande enkäter till

  • vårdnadshavare i förskolan,
  • elever och vårdnadshavare i grundskolan 
  • studenter i vuxenutbildningen.

Svaren visar vilka områden vi behöver förbättra. De är grunden för vårt kvalitetsarbete.

Kunskapsuppföljning

Varje år följer vi upp resultaten på betyg och nationella ämnesprov.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) ger en gång om året ut rapporten "Öppna jämförelser grundskola". Där kan du jämföra kvalitet, resultat och kostnader mellan olika kommuner.

Jämförelsetal

Som ett led i det nationella uppföljningssytemet för förskola, skola och vuxen-utbildning har Skolverket har tagit fram en databas för statistik, Jämförelsetal. Den visar till exempel vilka resurser som används och vilka resultat som uppnås. Du kan också göra jämförelser för ett år eller längre tid.

Kommunblad

Skolverket ger varje år ut ett kommunblad. Där får du en sammanfattande bild av kommunens förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning.

Sidan granskades senast 2016-04-07