Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Tillgänglighet, jämställdhet

Jämställdhet

Älvkarleby kommun strävar efter att uppnå jämställdhet för män och kvinnor som arbetar inom kommunen. Medarbetare inom Älvkarleby kommun ska ges samma förutsättningar, rättigheter och utvecklingsmöjligheter – oavsett kön.

Jämställdhetsarbetet inom kommunen sker både kortsiktigt och långsiktigt. Vi strävar efter att män och kvinnor finnas representerade över hela kommunen med rättvisa villkor.

Tillgänglighet

En tillgänglighetsplan och en tillgänglighetsguide finns framtagen i samråd med Pensionärs- och handikapprådet.

Sidan granskades senast 2018-12-20