Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Visselblåsning

Misstänker du allvarliga avvikelser från lagar, regler eller liknande i Älvkarleby kommun? Då kan du anmäla det till vår visselblåsarkanal.

Både medarbetare och invånare kan rapportera misstankar om att en förtroendevald, en chef eller en annan medarbetare inom Älvkarleby kommun har begått ett allvarligt fel. Visselblåsarärenden utreds av det externa företaget Lantero.

Om du upptäcker något olagligt eller olämpligt i vår organisation vänder du dig normalt till din chef eller en person i ledningen som du känner förtroende för. Förhoppningen är att det känns naturligt att prata öppet, men även om du vill vara anonym ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal i samarbete med företaget Lantero.

Alla anmälningar behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Älvkarleby kommun tillämpar ett totalt repressalieförbud gentemot medarbetare. Det innebär nolltolerans mot åtgärder för att straffa någon som påtalat faktiska eller upplevda missförhållanden, så länge agerandet skett i god tro. Medveten smutskastning eller ryktesspridning tolereras inte.

När ska kanalen användas?

Använd visselblåsarkanalen för att anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som

 • muta eller stöld
 • bedrägeri eller jäv
 • olämplig bisyssla
 • en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning

Det kan också gälla närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

När ska kanalen inte användas?

Kanalen är inte till för att anmäla allmänna synpunkter på exempelvis

 • ledarskap
 • arbetsmiljö
 • verksamhetsplanering
 • känsliga HR-frågor kopplade till enstaka individer.

Då ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till HR-avdelningen eller en facklig företrädare.

Du ska skyndsamt berätta för din chef eller någon annan du har förtroende för,
t ex en HR-partner eller ett skyddsombud, om du upplever att du blir utsatt för

 • kränkande särbehandling (mobbning)
 • sexuella eller andra trakasserier
 • repressalier .

Generella synpunkter och klagomål på den kommunala verksamheten kan du lämna via Tyck om-funktionen.

Gör en anmälan

För att garantera din anonymitet bör du

 • använda en dator utanför Älvkarleby kommuns nätverk
 • kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare

Vår visselblåsarkanal ligger på en extern webbplats: https://lantero.report/alvkarlebykommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här fyller du i ett formulär med relevant information.

Om du har en QR-läsare i din mobil kan du också scanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi.

Om ärendet behöver kompletteras är det en fördel att ange en mejladress. Om du gör det kan du också få återkoppling på din anmälan från Lantero.

Innan du gör din anmälan kan du titta på en instruktionsfilm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det tar knappt 5 minuter.

Bild på QR-kod

Hur hanteras anmälan?

Din anmälan går till Lantero som gör en första bedömning. Om de bedömer att anmälan faller inom ramen för visselblåsarfunktionen och gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds den vidare. När utredningen är färdig skickas den till Älvkarleby kommun för vidare hantering och diarieföring.

Utredningen räknas som allmän handling och kan begäras ut. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer, t ex politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Sidan granskades senast 2024-03-01