Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagsklimatet i Älvkarleby

Från plats 241 till 170. Älvkarleby kommun klättrade 71 platser i årets ranking av företagsklimatet.

En glad Martin Andaloussi

Martin Andaloussi

- Det är riktigt roligt att vi förbättrat oss två år i rad säger Martin Andaloussi, kommunens Näringslivschef. Men fira orentligt kan vi göra först om vi ser ett positivt resultat även nästa år. Då kan vi börja tala om en trend och att kunna bibehålla en positiv utveckling.

Det är många olika faktorer som påverkat företagsklimatet positivt i Älvkarleby kommun. Bättre kommunikation och ökad dialog mellan kommun och näringsliv är en faktor. Där spelar Facebooksidan en stor roll, liksom fortsatta satsningar på företagsbesök.

- En förbättrad dialog och nära kommunikation är lika viktig inom kommunens egen organisation. Hör vi på näringslivskontoret om företag som funderar på att bygga nytt, bygga till eller på annat sätt expandera så är det viktigt att vi är snabba att skicka dem vidare till Bygg-och miljöavdelningen för att få bästa möjliga hjälp så tidigt som möjligt. Genom att vara effektiva, tillmötesgående och verkligen lyssna och förstå företagaren kommer vi långt fortsätter Martin.

Att näringslivskontoret har utvidgats och har större tillgänglighet är en annan faktor. Det har bidragit till att kommunen och näringslivet tillsammans har väckt liv i en företagarförening. En företagarförening spelar stor roll i det fortsatta arbetet och blir en viktig medpart i dialogen mellan kommun och näringsliv.

Enligt Martin har Älvkarleby kommun potential att nå upp till en 4:an i det sammanfattande omdömet i enkäten. Det är en lång resa att nå dit, men det är målsättningen. Ett delmål är att inom några år nå topp 100 i rankingen.

Bakgrund om rankingen:

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomförders under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se/alvkarleby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2023-02-14