Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagsbesök

Älvboda Friskola - Den lilla "plantskolan" för såväl elever som lärare.

Bredvid varandra står Johan Sennerfeldt, Ewa Andersson, Linda Helzenius och Martin Andaloussi

Fr vänster: Johan Sennerfeldt, Ewa Andersson, Linda Helzenius och Martin Andaloussi.

I 20 år har Älvboda Friskola funnits, och i lika många år har Johan Sennerfelt som startade skolan varit rektor. Resan fortsätter och äventyren avlöser varandra i snabb takt i skolans värld.

Biträdande rektor Ewa Andersson som arbetat på Älvboda Friskola i 15 år menar att det är en liten "plantskola" som inte bara ger eleverna en god utbildning utan att även lärarna på skolan uppmuntras att förkovra sig. Vissa fortsätter inom skolans värld och blir en annu mer värdefull resurs. Andra väljer nya yrkesbanor i livet, och det uppmuntras också. Kontakten och relationerna finns kvar. Världen utanför skolan är viktigt att hålla en nära kontakt med.

Idag går 270 grundskoleelver på Älvboda Friskola. Det motsvarar ca 25 % av alla elever som bor i kommunen. 45 personer är anställda på skolan.

Skolans grundidé är att med goda realationer och ett gott samarbete skapa en trygg och utmanade skola. Älvboda Friskola var tidiga med digitalisering och har kommit långt och datorerna är ett naturligt verktyg i vardagen.

Att höja blicken är något man aktivt arbetar med på skolan. Det handlar om allt ifrån att se varje människa, som till att förstå vad som händer runt om i vår värld. Resorna till den svenska fjällvärden i åk 5 är ett viktigt inslag där eleverna lär sig om samernas kultur samtidigt som de får uppleva fjällvärlden. I åk 9 går resan till Tyskland och Polen där fokus ligger på Europas mörka historia. Besöken vid koncentraionlägren i Polen gör mycket starka intryck hos såväl elever som medföljande lärarare och föräldrar.
Över 1000 elever har under åren gjort dessa resor.

Sidan granskades senast 2023-02-14