Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Luciamingel 12 december

Hur fullt är ditt glas? Vad får det att rinna över?
Kan vi skippa julstressen i år?

Tre röda levande ljus mot en mörk bakgrund

Varmt välkommen till Älvkarleby Fiskecamp torsdag 12 december kl. 18.30.
Tillsammans minglar vi in Lucia och har en workshop om Balans & Stress.

Vi bjuder på lättare mingelmat och dryck (alkoholfritt).
Baren är öppen för den som önskar ett bredare utbud.

Workshopen leds av Jörgen Inersjö från Affärsutvecklarna.

Det startar med en tanke. . .
Många av oss har själva upplevt att tankar kring det som ska hända eller har hänt triggar oro som ger en stressreaktion. Men också det som inte hänt – saker du lovat dig själv att göra och som fortfarande ligger ogjorda. Det är tanken på detta som skapar stress och obehagliga känslor.

Vi lär oss göra nya medvetna val som skapar balans och ett liv med mindre stress. Vi utforskar vilka dina nya val är, och hittar verktyg för hur du lyckas genomföra dem.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Den rättsliga grunden för behandling av önskemål om specialkost är artikel 6.1 a (samtycke) och artikel 9.2 a (undantag för behandling av känslig personuppgift). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Samtycke om önskemål av specialkost
Att ge sitt samtycke är helt frivilligt. Du kan välja att i stället avstå från att ge samtycke till att kommunen hanterar uppgifter om dina särskilda önskemål när det gäller vad som serveras på den evenemang som du har anmält dig till, men då kommer inte kommunen att kunna erbjuda dig några som helst avvikelser från huvudbeställningen. Om du ger ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka det genom att kontakta kommunen. Personuppgifterna om specialkost kommer att gallras bort inom 2 veckor efter avslutat evenemang.

Uppgifter om specialkost kan komma att ses även av den som hanterar och levererar mat och dryck till det evenemang som du anmält dig till. I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

 

Boka plats

Luciamingel den 12 december kl. 18.30 på Älvkarleby Fiskecamp.
Boka din plats fram till 8 decmeber.

 

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 december klockan 22.00.
Sidan granskades senast 2020-08-20