Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 28 januari

Vi startar upp 2020 med en företagarfrukost på kommunens nya vård- och omsorgsboende Tallmon.

Entrén på Tallmon vård - och omsorgsboende

Entrén på Tallmon

Bygget av det nya vård- och omsorgsboendet Tallmon startade under tidig vår 2017 och de första hyresgästerna flyttade in i de ny lägenheterna i oktober 2019.
Nu är det dags för oss att få se de fina lokalerna och höra hur resan har gått.

07.30 Startar vi med mingel och frukost i caféet på Tallmon

07.50 Information från kommunen

08.00 Elisabeth "Ella" Holmqvist, Enhetschef på Tallmon tar oss med på resan för det nya vård- och omsorgsboendet.

08.30 Per Lidvall, vår nya kultursekreterare presenterar sig och berättar om aktuella kulturprojekt och konsten på Tallmon.

08.40 Rundvandring i lokalerna på Tallmon

09.00 Avslut

Plats:

Tallmon vård-och omsorgsboende

Tid:

07.30-09.00


Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 januari klockan 18.00.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Den rättsliga grunden för behandling av önskemål om specialkost är artikel 6.1 a (samtycke) och artikel 9.2 a (undantag för behandling av känslig personuppgift). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallrasbort 3 månader efter avslutat evenemang.

Samtycke om önskemål av specialkost
Att ge sitt samtycke är helt frivilligt. Du kan välja att i stället avstå från att ge samtycke till att kommunen hanterar uppgifter om dina särskilda önskemål när det gäller vad som serveras på den evenemang som du har anmält dig till, men då kommer inte kommunen att kunna erbjuda dig några som helst avvikelser från huvudbeställningen. Om du ger ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka det genom att kontakta kommunen. Personuppgifterna om specialkost kommer precis som övriga personuppgifter att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

Uppgifter om specialkost kan komma att ses även av den som hanterar och levererar mat och dryck till det evenemang som du anmält dig till. I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2020-08-20