Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Affärsutvecklingscheckar

Funderar du på att digitalisera någon del i företagets process, eller vill du växa på en internationell marknad? Tillväxtverket i samarbete med Almi har nu nya affärsutvecklingscheckar inom områdena internationalisering och digitalisering.

Ett checkhäfte

Kriterierna för att söka är att företaget har en omsättning på 3-100 mkr och 2-49 anställda, samt att det ej gjort någon utdelning.

Det kan handla om att börja med att ta fram en digital strategi, genomföra en digital transformation eller undersöka möjligheterna för internationalisering på
nya marknader.

Affärschecken ligger på 50 000 kr - 200 000 kr och kan finansiera max hälften
av kostnaden.

Almis hemsida Länk till annan webbplats. finns mer information och kontaktvägar.

Sidan granskades senast 2020-08-20