Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Möt vår gatuingenjör Anna

Efter snart två år som gatuingenjör hos Älvkarleby kommun har Anna Karlsdotter full fart på det löpande arbetet och hon har även hunnit med ett par surdegar.

Anna sitter på en parkbänk och ler

Vad gör du egentligen som gatuingenjör? På den frågan svarar Anna, " Jag har ansvar för allt inom vägområdet för de vägar som är kommunens. Det är allt från belysning, asfaltering, snöröjning, nybyggnationer till sommarunderhåll av grusvägar och liknande." Anna ansvarar även för budgetering, planering och genomförande av alla arbeten. Hon fortsätter att berätta "Det är rätt knivigt att göra en budget för snöröjning då jag ska förutspå hur de kommande årens vintrar ska bli".

Anna började på tekniska avdelningen strax innan Tommy Jansson, ett väkänt ansikte för många, gick i pension. Hon är tydlig med att berätta att Tommy och hon inte har riktigt samma arbetsuppgifter. Tommy var mer inriktad mot parkförvaltning och jag har fullt fokus på vägar.

Anna kommer senast från SH Bygg i Uppsala där hon var arbetsledare inom fjärrvärme och anläggning. Innan dess var arbetade hon som ingenjör inom vägdrift på Peab i Tierp.

Vilken är den största skillnaden att jobba inom en kommun jämfört med dina tidigare jobb? "Helt klart att alla arbeten och projekt går så mycket långsammare i processerna" säger Anna och fortsätter "sen är det väldigt vanligt att våra medborgare tror att vi ansvarar för alla vägar inom kommunen och enkelt kan komma och fixa saker, men det är egentligen en rätt liten del av vägnätet som vi ansvarar för. Det är framförallt gång- och cykelvägar, runt skolor och förskolor samt en del vägar i Skutskärs tätort som kommunen ansvarar för".

Okej, de där surdegarna som du betat av, vilka är det?
"När jag började så insåg jag att just inom vägområdet är en hel del arbeten och projekt eftersatt. Jag har nyligen beställt asfaltering till industriområdet vid Kul-Stinas väg och en del andra vägar också. Sen är det hastighetsplanen som påbörjades 2011 där jag alldeles strax kan knyta ihop säcken" säger Anna.

Hastighetsplanen är den plan som tas fram för att sänka hastigheter inom utvalda områden i kommunen.

Vill du komma i kontakt med Anna eller någon annan på tekniska avdelningen? Skicka E-post till tekniskaadmin@alvkarleby.se

Sidan granskades senast 2020-08-31