Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Raul är ny bygg- och miljöchef

Raul Johnson är sedan början av augusti ny bygg- och miljöchef.
Han kommer närmast från Västra Gästrikland samhällsbyggnads-förvaltning, i Sandvikens kommun.

Raul Johnson som är ny chef på bygg- och miljöavdelningen

”Jag känner mig mycket glad och stolt över att få uppdraget som bygg- och miljöchef i Älvkarleby kommun. Det kommer att bli en fantastisk resa fylld av spännande utmaningar", säger Raul.

Han kommer tillsammans med medarbetarna att sätta stort fokus på utvecklingsfrågor. Han säger att samhället förväntar sig en myndighet, som är lätt att få kontakt med och som levererar i rätt tid och med god service. Alla som söker kontakt med oss ska känna att det är lätt att göra rätt. Fokus för bygg- och miljöavdelningen kommer att ligga på utvecklingsfrågor, där digitalisering är ett av verktygen. "Vi ska förenkla för alla, oavsett hur de kommer i kontakt med oss" säger Raul.

"Vi är en myndighet som ska hjälpa andra att förverkliga sina drömmar utifrån de lagar och regler som vi alla är ålagda att följa. Vi ska skapa goda förutsättningar för kommunen att leva, verka och bo i” avslutar han.

Raul kommer givetvis att delta i företagarfrukostar och andra aktiviteter.

Vi hälsar Raul varmt välkommen!

Sidan granskades senast 2020-09-02