Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Upphandling i egen regi

Ulrika Svensson är sedan mitten av mars Älvkarleby kommuns upphandlingssamordnare.

Ulrika Svensson står framför en lönn

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har upphört och Älvkarleby kommun har börjat bygga upp en egen upphandlingsorganisation. Först på plats i den organisationen är Ulrika Svensson. Hon har tidigare jobbat som upphandlare kommunansvarig på Inköp Gävleborg och har många års erfarenhet av offentliga upphandlingar.

För att stärka vår organisation söker vi nu ytterligare en upphandlare. Tills vidare tar Ulrika hand om allt från samordningsansvar till rena upphandlingar.

Ulrika berättar att "förutom att bygga upp vår egen inköps- och upphandlingsorganisation ser vi över alternativa samarbeten med andra kommuner. Vi undersöker möjligheter att gemensamt nyttja resurser som stödjer och kompletterar arbetet för att göra effektiva inköp och för att minska sårbarheten."

Har du frågor om upphandlingar är du välkommen att kontakta Ulrika
via e-post: inkop@alvkarleby.se

Aktuella upphandlingar

Vi annonserar fortsatt våra aktuella upphandlingar via upphandlingsportalen Kommers.

Aktuella upphandlingar just nu:

  • Elarbeten
  • Ärendehantering-felanmälan
  • Saneringsarbeten
  • Byggarbeten
  • Laboratorietjänster
  • Måleriarbeten
  • Skogsförvaltning
  • Sjukvårdsmaterial via regionen
  • RFID-betjäningssystem 

Länk till kommersannons.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför upphandlar man?

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska varor och tjänster som är offentligt finansierade upphandlas. Syftet är dels att nyttja konkurrensen på marknaden för att använda offentliga medel på ett effektivt sätt, dels att garantera den fria rörligheten på EU:s inre marknad. Det ska finnas en chans för alla att leverera till oss om man uppfyller ställda krav. Upphandling kan även ses som ett centralt verktyg att nå samhällsenliga mål.

Enligt LOU är det inte tillåtet att behandla leverantörer olika beroende på geografisk hemvist. Kommunen arbetar på att underlätta för lokala företagare att vara med i upphandlingar, t.ex. genom utökad information och tillgänglighet i kommunen.

Sidan granskades senast 2020-10-01