Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Undvik upprepad testning för Covid-19

Personer som tidigare tagit PCR-prov och testats positivt för covid-19 ska inte ta om provet igen. Region Uppsala uppmanar arbetsgivare i Uppsala län att inte kräva eller rekommendera av sina anställda att ta om testet.

Bilden visar rödgula tabletter och en spruta som ligger ovanpå ett papper med texten 2019-nCoV

Resurserna för provtagning och analys av provsvar är starkt ansträngda och all onödig provtagning måste undvikas. De resurser som finns behöver användas på bästa sätt för att säkerställa att sjuka personer får tid för provtagning så fort som möjligt.

Region Uppsala uppmanar arbetsgivare i Uppsala län att inte rekommendera eller kräva av sina anställda att ta om PCR-test efter genomgången covid-19 sjukdom. Det är inte meningsfullt ur smittskyddssynpunkt att ta om PCR-test efter genomgången sjukdom då det inte säger något om smittsamhet. Provet kan vara positivt lång tid efter tillfrisknande.

Läs mer på webbplatsen 1177.se om när du ska stanna hemma. Länk till annan webbplats.

Sidan granskades senast 2020-11-20