Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagar- och föreningsfrukost 17 februari

Vad är viktigt för dig? Har du tankar och idéer som kan skapa utveckling i vår kommun och landsbygd?
Kom och ge dina synpunkter på vad som behövs i Älvkarleby kommun. Vi ses på Zoom 07.30-09.30.

Bild på Leader Dalälvens logotype. Illustration av en rovfågel som breder ut sina vingar, nederst leaders logotype och EU:s utvecklingsfonds logotype.

Välkommen till ett frukostmöte där såväl företagare, föreningar och kommunala tjänstepersoner och politiker möts digitalt för att prata om vilka behov och möjligheter som finns för en attraktiv kommun och dess landsbygd.

Vår kommunpolis Bengt Eriksson pratar brottsförebyggande arbete, lokala problem och utmaningar samt om Polisens attraheraarbete.

Lotta Heimersson från Leader Nedre Dalälven guidar oss genom vad Leader och Leaderprojekt är och vilka möjligheter som lokalt ledd utveckling kan bidra till.
Dina synpunkter är viktiga för det kommande strategiarbetet. Det är snart dags för en ny programperiod. Vi får också ta del om goda exempel på Leaderprojekt som genomförts tidigare. Vi rundar av med en kort workshop där vi i mindre grupper diskuterar vilka behov som finns här hos oss. Var saknas det resurser idag, och var kan Leader göra störst skillnad.

Program:

07.30 Välkomna
07.35 Aktuellt från Älvkarleby kommun - Marie Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande
07.45 Information från Polisen - Kommunpolis Bengt Eriksson
08.00 Leader Nedre Dalälven och workshop - Lotta Heimersson
09.30 Avslut

Mötet sker via Zoom.
Länken för att ansluta skickas i ett separat mejl när du anmält dig.


Anmälan

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2021-01-22