Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Ersättning för kompetensinsatser

Du som är arbetsgivare och ansöker om korttidsstöd har möjlighet att samtidigt ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser.

Bild på glada människor och ovanpå ett nätverk med digitala symboler

Anställda som går ner i tid med korttidsstöd får en möjlighet att höja sin kompetensnivå under den tid som frigörs. Företaget kan fritt välja en kompetensinsats som motsvarar behovet hos de anställda och arbetsgivaren.

Ersättning för kompetensinsatser uppgår till 60 procent av dina kostnader, du kan dock maximalt få 10 000 kronor per anställd för perioden januari till juni 2021.

Du kan få ersättning för kostnader som uppstår vid både interna och externa kompetensinsatser. Med intern kompetensinsats menas insatser som genomförs av arbetsgivaren internt eller inom en koncern där arbetsgivaren ingår.

Tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.

Sidan granskades senast 2021-03-24