Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 19 maj

Nybyggande, positiv inflyttning och gott fika är temat på denna digitala företagarfrukost.

Till vänster bild på en kvinna i snickarbyxor och keps som håller en borrmaskin i handen. Till höger en man i snickarbyxor som gör glädjeskutt och håller en rulle med ritningar i ena handen

Våren är här och solen värmer riktigt skönt mellan regnskurar och nordliga vindar och det kliar i fingrarna hos alla som planerar byggprojekt. På flera ställen i kommunen byggs det nya bostadshus för fullt. Det gjuts grunder, stommar och hela husmoduler kommer på plats och det läggs tak för fullt på Liljebacken, Nybogård, Stationsängen och Falludden som exempel.

Bostadsmarknaden är stark och vi ser ett ökat intresse för större bostäder och trädgård och natur. Efterfrågan på villor och fritidshus skjuter i höjden och det har skett en ökning av tomtköp samt ett uppsving för nyproduktion. Sökningar på Hemnet avslöjar ett sug efter uteplatser och mer utrymme. I Älvkarleby kommun finns ju allt detta. Här får man dessutom mer livskvalitet för pengarna! 

Företagarfrukosten kommer att handla om just byggandet och bostadsmarknaden i Älvkarleby kommun. Hur ser inflyttningen ut, vilka planer har entreprenörerna och hur ser kommunen och Älvkarlebyhus på byggandet och framtiden. Frågorna som är viktiga för oss alla.

Vi bjuder på fika och intressanta panelsamtal

Trots att vi ses digitalt på Zoom vill vi gärna bjuda på fika!
När du bokar din plats kan du också beställa en fikapåse med smarrigt innehåll som du hämtar ut på Café Furiren på Laxön dagen innan, tisdagen den 18 maj (öppet kl. 10.00-17.30). Här sätter vi också karaktären på prov - klarar du av att spara godsakerna till frukostmötet?

I panelen finns Maj-Britt Lundberg som är Mark-och exploateringsingejör på Tekniska avdelningen på Älvkarleby kommun, Håkan Karlsson - vd på Älvkarlebyhus, Malin Jansson från Svensk fastighetsförmedling och Jörgen Lundborg från Aneby hus.

Program:

07.30 Varmt välkomna - har du fikapåsen redo?

07.35 Aktuellt från Älvkarleby kommun

07.50 Företagsgrupp Älvkarleby informerar

08.00 Panelsamtal om bostadsmarknaden med
nybyggande och en positiv inflyttning

09.00 Företagarfrukosten avslutas

Mötet sker i Zoom. Länken får du i bekräftelsemejlet när du anmält dig.
Får du inget mejl från naringsliv@alvkarleby.se? Dubbelkolla i din skräppost om det hamnat där, annars kontakta naringsliv@alvkarleby.se så ordnar vi det.

Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 maj klockan 20.00.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Specialkost - så behandlar vi personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Information om personuppgiftsbehandling vid önskemål om specialkost

För att kunna erbjuda dig rätt mat och dryck vid det evenemang som du anmält dig till behöver Älvkarleby kommun kunna använda uppgifter som du lämnar om ev. specialkost (om du inte har önskemål om specialkost behöver du inte ge ditt samtycke).

Att ge sitt samtycke är helt frivilligt. Du kan välja att i stället avstå från ge samtycke till att kommunen hanterar uppgifter om dina särskilda önskemål när det gäller vad som serveras på den aktivitet som du har anmält dig till, men då kommer inte kommunen att kunna erbjuda dig några som helst avvikelser från huvudbeställningen. Om du ger ditt samtycke har du rätt att när som helst ta tillbaka det genom att kontakta kommunen, men redan gjorda behandlingar påverkas inte av att samtycket återtas.

När du samtyckt till att dina personuppgifter (dvs. de uppgifter du lämnat ang. specialkost) används för att Älvkarleby kommun ska kunna ge dig rätt mat och dryck, kommer ditt samtycke och övriga personuppgifter att registreras och hanteras i den kommunala verksamhet som får in uppgifterna. Uppgifterna kan även komma att användas som underlag för statistik som i sin slutliga utformning är avpersonifierad.

Uppgifter om specialkost kan komma att ses även av den som hanterar och levererar mat och dryck till den aktivitet som du anmält dig till. I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Behandlingen av dina personuppgifter har bedömts ske med stöd av Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6 1a samtycke, och omfattas av undantag enl. artikel 9 2 a. Älvkarleby kommun behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen

Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.

Sidan granskades senast 2021-05-17