Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Transportdagen 11 maj

Uppstart av komptensråd inom transportbranschen.

Bild på stora fordonsdäck.

Regionen tillsammans med Arbetsförmedlingen och Transportfackens yrkesförbund och arbetsmiljönämnd (TYA) har tillsammans för avsikt att blåsa liv i branschrådet på transportsidan. Detta för att få bättre överblick över behoven, utbildnings-
möjligheterna och arbetsgivarnas roll för att nå bättre dimensionering och samverkan kring framtidens behov av kompetens inom denna samhällsviktiga bransch.

För att utveckla ett mer snabbfotat system behöves nytänkande, förståelse för alla olika roller och ett helhetstänk. Både befintliga och kommande etableringar kräver fortsatt tillgång till kompetens för att säkra transporter och logistik och det är ett minst sagt utmanande läge om man tittar på efterfrågan i ett perspektiv på några års sikt. Målet med mötet är att på ett relevant och strategiskt sätt titta på behoven i branschen och planera konkreta steg mot ett kompetensråd.

För att delta behöver du endast ha tillgång till den här länken för att delta i mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Mötet sker digitalt i Teams.

Agenda: 11 maj klockan 09.00 - 11.00

09.00 Mötet öppnas, Mattias Jonsgården, kommundirektör Håbo kommun
09.10 TYA Länsbehov – vad är prognosen kring kompetensbehovet?
Befintliga utbildningsplatser
09.30 Arbetsförmedlingen - Prognos - Arbetskraftsunderlaget
09.45 Facklig part
09.50 Kort paus
10.00 Regional Utvecklingsdirektör, Tobias Arvidsson
10.10 Goda exempel
10.30 Sammanfattning samt utvärdering, nästa steg? Hur ska ett kompetensråd
formeras?


Sidan granskades senast 2021-05-07