Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagsbesök

Älvkarleby Sportfiske - ett av Sveriges i särklass bästa laxfiskevatten

Bild på två män som står på en gräsmatta med Dalälven i bakgrunden

I Älvkarleby har det fiskats lax i århundraden och här har laxen fortfarande stor betydelse. För mer än 100 år sedan ledde laxfisketräffar i Älvkarleby till bildandet av Sveriges första renodlade Sportfiskeförbund år 1919.

Fortfarande idag är Älvkarleby känt över hela världen och många är de intresserade sportfiskare som i älvens strida vatten vill få upp sitt livs fångst. Rekordet på lax står sig sedan 1996 med 27,97 kg i strömmande vatten!

Sporfiskeverksamheten drivs av Älvkarleby sportfiske (Älvkarleby fiskevårdsområdesförening som är en ekonomisk förening). Janne Olsson, anställd som ansvarig för Älvkarleby Sportfiske, berättar att sportfiskesäsongen varje år har premiär den tredje lördagen i mars och avslutas sista november. Under vår och höst är det havsöring som gäller, och från slutet på maj till mitten av juli är det högsäsong för lax.

Just laxfisket är extra prestigefyllt och åtråvärt. Det är en kort säsong och faktorer som vattenflöde i älven och vattentemperaturen spelar stor roll för om fisken är på hugget eller inte.

Janne berättar också att tillgången på havsöring de senaste 10 åren har försämrats markant i takt med ökat antal skarvar, hägrar och sälar. Sportfisket bygger i dagsläget på att kompensationsodlingarna sätter ut smolt – små odlade öringar (ett- till tvåårig) som ska vandra ut i Östersjön för att äta sig stora och feta. Under hösten vandrar de sedan tillbaka uppströms för att fortplanta sig.

Laxsmolten sätts ut när den är ett år gammal och den återkommer sedan till älven som vuxen efter tre till sex år i havet och då för att fortplanta sig.

Enligt Janne är utsättningen av smolt ett riktigt smörgåsbord för skarv, häger och säl som ohämmat äter upp större delen av den smolt som sätts ut.

Alla intäkter i form av sålda fiskekort, fiskeprylar och de exklusiva fiskemöjligheterna i Kungsådran går till fiskefrämjande åtgärder.
Bland annat har Janne startat öringsfonden vilken finansierar extra utsättning av smolt för att stötta havsöringsbeståndet.

Janne och medlemmarna i fiskevårdsområdesföreningen arbetar hårt för att få bukt på detta problem och för att havsöringsbeståndet i Älvkarleby ska ha en framtid.

Sidan granskades senast 2023-02-14