Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 24 september

Höstens första företagarfrukost handlar om företagsklimatet.
Vi ses via Microsoft Teams kl. 7.30 - 9.00. Varmt välkommen!

Bild på en leende kvinna.

Anna-Lena Holmström, regionchef på Svenskt Näringsliv guidar oss igenom årets resultat i företagsrankingen. Tillsammans går vi också igenom enkätundersökningen som är en av de grundläggande delarna i rankingen.

Program:

7.20 Logga in — teknikkoll och morgonsnack.

7.30 Välkommen — Joakim Lundberg, näringslivs- och utvecklingschef.

7.35 Information från Älvkarleby kommun — Marie Pettersson, kommunstyrelsens ordförande och Maria Wikström, kommundirektör.

7.45 Information från Företagsgrupp Älvkarleby —

7.55 Fyll på kaffe och kort bensträckare.

8.00 Företagsklimatet — Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv.

8.55 Vad händer i höst? — Näringslivskontoret.

9.00 Tack för idag!


Frukosten sker via Teams och du får en möteslänk i ditt bekräftelsemejl. Du kan ansluta via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Ansluter du via mobiltelefon eller surfplatta behöver du ladda hem appen Microsoft Teams först.

Får du inget mejl? Kika gärna i skräpposten eller hör av dig till naringsliv@alvkarleby.se så skickar vi en ny.


Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 september klockan 23.30.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2021-09-07