Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 19 november

Företagare - Stärk din beredskap!

Tecknad bild på en kvinna med blå skjorta och en röd och vit scarf knuten runt håret. Hon knyter handen och böjer armen för att visa styrka. Text på engelska we can do it!

Översvämningar, stormar, långvarigt elbortfall eller cyberattacker. Hur rustad är du för att klara dig, ditt företag och din personal vid extraordinära händelser? Hur kan du förbereda dig för en kris? Vad händer om du eller dina anställda inte kan ta sig till och från och jobbet? Det och mycket mer ska vi prata om när vi ses på riktigt igen!

Till vår hjälp har vi Michaela Swartling, beredskapssamordnare på Älvkarleby kommun och Julia Grimberg som arbetar med civilt försvar och krisberedskap på Länsstyrelsen i Uppsala. Vi får svar på frågor som vad kontinuitetshantering betyder och vikten av ett civilt försvar.

När?

fredag 19 november 7.30-9.00

Var?

Officersmässen på Laxön

Frukosten står framdukad från 7.15 för den som är lite extra pratsugen och morgonpigg.

Program

7.15 Frukost och mingel

7.30 Välkommen
Information från Älvkarleby kommun och från Företagsgrupp Älvkarleby.

7.50 Presentationsrunda av deltagare
- Fundera på när du senast fick anvädning av en plan B.

8.15 Vad är ett civilt försvar, kontinuitetshantering och när blir plan B till en plan A?
Vilken roll har näringslivet och du som företagare i det civila försvaret. Vad kan
hända ditt företag?

8.45 Vad blir nästa steg? Frågor och funderingar.

9.00 Tack för idag!


Anmälan

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-7127617

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2021-10-29