Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Glöggmingel 25 november

En kvällsaktivitet där vi dricker glögg, inspireras till att bli vårt bästa jag och firar ett fortsatt bra företagsklimat med smörgåstårta och "Vi kan bli ännu bättre-workshop".

Bild på ett glas med glögg pyntat med en apelsinskiva hängd på kanten och en vaniljstång lagd ovanpå. Till vänster om glaset finns en liten bunt med kanelstänger och en stjärnanis

Varmt välkommen till restaurang Kungsådran och årets glöggmingel. Vi bjuder på glögg, smörgårstårta, bordsdryck och kaffe. Baren är öppen för den som önskar något annat i glaset.

När?

torsdag 25 november

Var?

restaurang Kungsådran, Laxön

Program:

18.00 Glögg och mingel
18.30 Inspirationsföreläsning med Johan Dahl
19.30 Smörgåstårta
19.45 Workshop "Vi kan bli ännu bättre"
21.00 Tack för i kväll

Inspirationsföreläsning

Kvällen startar med en inspirerande föreläsning av Johan Dahl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Johan avslöjar hur du får ut mer av såväl ditt företagande som ditt privatliv, vad som ger hållbar framgång och hur du får kraft och energi till förändring. Med sin egen bakgrund och erfarenhet ger han exempel på hur verkligheten kan se ut på ett varmt och roligt sätt. Du kommer att känna igen dig, skratta och beröras av Johans föreläsning.
Läs mer om Johan Dahl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Helt enkelt en riktig energikick nu när mörket tränger sig på.

"Vi kan bli ännu bättre-workshop"

Vi har ett bra företagsklimat i vår kommun. Faktiskt bäst i Uppsla län i årets ranking. Det ska firas! Rankingreslutat i all ära, men i det stora hela är det enkätsvaren som är det viktaste mätetalet för ett fortsatt bra och ännu bättre företagsklimat. Anna-Lena Holmström, regionchef på Svenskt Näringsliv guidar oss genom en workshop där vi tillsammans hittar konkreta förslag till förbättringar.

Anna-Lena framhåller det positiva i att vi är raka, ärliga och modiga i vår dialog mellan företagare och kommunala tjänstepersoner och politiker. Det kan hetta till ibland men det gör också att vi kommer framåt för vi pratar på riktigt. Det ska vi givetvis fortsätta med.


Anmälan

Det är inte längre möjligt att boka plats till Glöggminglet. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-7127617

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2022-08-09