Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Lunch för nya företagare 26 november

Vi vill gärna träffa dig som är ny som företagare och lära känna dig och din verksamhet. Vi bjuder på lunch och du får möjlighet att träffa oss på Näringslivskontoret och andra nya företagare.

Bild på en tallrik med sallad och färgglada strimlade grönsaker. På kanten av tallriken finns en skiva bröd. Till vänster i bilden syns en del av röd- och vitrutig duk.

Ny som företagare? En djungel att navigera igenom och mycket att tänka på!

Vi på Näringslivskontoret vill gärna komma i kontakt med dig som är ny som företagare i Älvkarleby kommun och bjuda in dig till vårt nätverk. Vi finns till för dig som företagare. Vi arrangerar företagarfrukostar och andra träffar, skickar nyhetsbrev, samverkar med företagarföreningen och företagsfrämjande aktörer och mycket mer.

För att lära känna varandra under trevliga och lättsamma former bjuder vi in till en Nyföretagarlunch. Vi bjuder givetvis på lunchen.

* Ny som företagare = du som startat företag under 2020 och 2021.

När?

fredag 26 november kl. 11.30-13.00

Var?

restaurang Matbiten, Skutskär

Hjälp oss att nå ut med inbjudan till Nyföretagarlunchen. Känner du någon som nyligen startat företag - berätta om lunchen och dela informationen.

Klart jag kommer!

Anmäl dig senast onsdag 24/11 via mejl till linda.helzenius@alvkarleby.se eller ring 073-7127617. Följande information behöver vi från dig:

  • Namn
  • Företagets namn
  • Telefonnummer
  • Mejladress
  • Ev behov av specialkost


Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2021-11-10