Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Företagsbesök

SFRG Sverige – Desirée är säkerhetsrådgivaren som brinner för att utbilda andra till en trygg och säker arbetsmiljö inom farligt gods och farligt avfall.

Bild på en leende kvinna i mörk jacka som har en röd väska framför sig

Efter många år i avfallsbranschen fick Desirée Westman idén att starta eget. Av en slump träffade hon på Martin Andaloussi (tidigare näringslivschef) som hjälpte till med kontakter och information. Två veckor senare hade hon startat sitt företag SRFG Sverige AB (Säkerhets Rådgivare Farligt Gods)!

Desirée är certifierad säkerhetsrådgivare. Hon hjälper idag ett femtontal kunder att ta fram rutiner, checklistor, instruktioner, riskanalyser och åtgärdsplaner – det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt utifrån regelverket för farligt gods på väg (ADR).

Hon håller även utbildningar för olika delar i transportkedjan, alltifrån chaufförer som för avsändare och mottagare. Till utbildningsportföljen kan även hjärt-och lungutbildningar samt brandsäkerhetsutbildningar läggas. Desirée säljer också en del säkerhetsutrustning och material till företag som går utbildningar.

Det lyser i ögonen när Desiree berättar om sin verksamhet.
”Det här är vad jag brinner för, säger hon.

Hon har tagit sig igenom en tuff tid med pandemin och hårda restriktioner. En stor del av verksamheten är att hålla fysiska utbildningar där deltagare träffas i grupp. Nästan över en natt ställdes i stort sett alla utbildningar in. Desiree valde då att dra ner på kostnaderna och ”flytta hem” sin verksamhet från Gävle till Skutskär. Hon ser nu ljust på framtiden och visionen är att utöka verksamheten och ha en butik och webbförsäljning av utrustning. Idag hyr hon en lokal i Folkets hus i Skutskär men har hela Mellansverige som sin arbetsplats.

Under pandemin blev Desirée än mer bestämd och beslutsam. "Det ska gå! Företaget ska överleva Corona", berättar hon att hon tänkte.

Hon ser stora brister och kunskapsluckor hos företag som skickar farligt gods. De flesta tror att ansvaret för säkra transporter enbart ligger på chauffören och transportfirman. Att transportera, lagra och mellanlagra farligt gods kräver både varsamhet och kunskap så att inte olyckor inträffar.

Entusiastiskt berättar Desiree vidare om alla delar av företagandet, allt från marknadsföring, försäljning, bokföring till att hålla i utbildningarna. Ett hårt jobb med många och långa arbetsdagar som vägs upp när träffar nya och återkommande kunder.

Här har vi verkligen en företagare med spetskompetens inom området. Desiree har otrolig kunskap och berättar med lätthet om olika regelverk, utbildningar och vad man ska tänka på. Kontakta gärna Desirée om du eller din personal behöver utbildas inom dessa områden, ni får en kunnig och proffsig utbildare som brinner för sitt jobb.

Sidan granskades senast 2023-02-14