Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 28 januari

Årets första företagarfrukost handlar om upphandling.
Vi ses via Microsoft Teams 07.30-09.00

Foto i svart-vitt på en kvinna som ler.

Jessica Grundkvist

Upphandling - alla har vi olika känslor inför ordets betydelse och framförallt hur det hanteras inom offentlig sektor. Ni är många som uttryckt en önskan om att prata mer om upphandling och att kommunen måste bli bättre på att göra bra upphandlingar. Nu har vi efter ett par röriga upphandlingsår en ny och mycket engagerad upphandlare på plats i kommunen, Jessica Grundkvist.

Hennes största fokus i Älvkarleby är att återupprätta kommunens upphandlingsfunktion. Jessica trycker extra mycket på hur viktigt det är att involvera dig som representerar det lokala näringslivet i processerna för att och värna om dina möjligheter att lämna anbud i upphandlingar och att de kommunala inköpsprocesserna är glasklara och transparenta. Under morgonens företagarfrukost får du lyssna till hennes presentation som tar upp:

  • Upphandlingsenheten
    Interna uppdrag, externa åtaganden och vilka samverkanspartners som är viktiga inom upphandling.

  • Praktiskt
    Hur ser inköpsprocessen ut i kommunen och varför är e-handel viktigt?

  • Aktuella upphandlingar 2022-2023.

Så bulla nu upp med en härlig fredagsfrukost och koppla upp dig!

Program


07.30 Välkommen!
Information från Älvkarleby kommun och från Företagsgrupp Älvkarleby.

07.50 Upphandling - Jessica Grundkvist

08.40 Tid för frågor och avrundning

09.00 Tack för idag!

Så här ansluter du till mötet

Frukosten sker via Microsoft Teams. Möteslänk skickas till den mejladress du anger i din anmälan nedan.

Du kan ansluta via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Ansluter du via mobiltelefon eller surfplatta behöver du ladda hem appen Microsoft Teams först.

Får du inget bekräftelsemejl? Kika gärna i skräpposten eller hör av dig till naringsliv@alvkarleby.se så skickar vi en på nytt.

Anmälan

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 januari klockan 22.00.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2022-08-09