Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 18 mars

På era platser, färdiga, gå!
Tillsammans påbörjar vi arbetet med en ny Näringslivs- och besöksnäringsplan för Älvkarleby kommun.

Bild på en kvinna i startposition på en löparbana.

Vart är vi på väg?

Det är just det vi behöver Din hjälp för att ta reda på. Tag chansen att göra din röst hörd och bidra med kunskap, perspektiv och idéer!

Häng med och sätt riktingen på näringslivsarbetet i Älvkarleby kommun. För att planen ska kunna leda till genomförande och utveckling behövs ett fortsatt gemensamt engagemang mellan kommunen och dig som är företagare. Det är med dina unika kompetenser och med vår gemensamma kraft som vi skapar utveckling.

Vi ses på Rio Bio i Skutskär!

Program 18 mars

07.15Frukost och mingel på Rio Bio
07.35Välkommen - Joakim och Linda
07.40Aktuellt från Älvkarleby kommun - Marie Pettersson
07.50Aktuellt från Företagsgrupp Älvkarleby
08.00Presentation av Rio Bio - en riktigt kulturskatt

08.10

Ny näringslivs- och besöksnäringsplan - vart är vi på väg?
Vi berättar om processen med nya planen, olika fokusgrupper bland er företagare. Vi genomför en idéverkstad för att fånga upp idéer och förslag. Ingen idé är för liten eller oansenlig, ingen idé är för stor eller knasig – här ska allt upp på bordet!

09.00

Frukosten avslutas


Anmälan

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-7127617

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2022-02-28