Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Direktupphandling foton

Älvkarleby kommun - Näringslivskontoret gör en direktupphandling av foton.

Illustration på två datorer där händer kommer ut genom skärmarna och gör en affär

I samband med att vi uppdaterar vårt marknadsföringsmaterial har vi behov av nya lokala bilder och genomför därför en direktupphandling av tio (10) bilder av Älvkarleby.

Förutsättningar

Urvalet av inkomna anbud gör en jurygrupp bestående av kommunala tjänstepersoner från Näringsliv, Kommunikation och Kultur och Fritid. Varje jurymedlem får poängsätta de foton som inkommit. Juryn får inte veta vilka som är fotografer. De tio (10) foton med högst poäng köps sedan in.

Totalt delas 10 poäng ut per kriterie. En bild kan således maximalt erhålla 40 poäng. Poäng sätts utifrån följande kriterier:

  • Helhetsintryck
  • Igenkänning
  • Att de kan användas till annonser – digitalt och i tryck
  • Att bilden har en positiv känsla.

Krav för deltagande

Betalning är 1 000 kr per bild ex moms.

Fotona ska vara fria för Älvkarleby kommun att använda.

Foton i färg från besöksmål och platser med igenkänningsfaktor för Älvkarleby kommun som en plats att besöka. Framförallt sommarbilder.

Om människor finns med på bild ska de ej gå att identifiera.

Högupplösta bilder som köps in ska levereras digitalt via fildelningstjänst ex We transfer, Google drive eller liknande.

Lämna anbud genom att fylla i formuläret nedan och mejla sedan in lågupplösta bilder till naringsliv@alvkarleby.se. Max 10 bilder/anbud.

Anbud inkomna efter den 13 mars kommer ej att beaktas.

Senast den 31 mars meddelas fotograferna om vilka foton som köps in.

Lämna anbud i direktupphandlingen för foton.

Annonseringstiden har passerat.

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2022-03-10