Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fiskeförbättrande åtgärder

Tillsammans med Nedre Dalälvens intresseförening bjöd Älvkarleby kommun in till en samlad information angående aktuella insatser och forskning för fiskebeståndet i Dalälven och havet.

Från vänster två kvinnor som håller i en varsin bok som de fått i gåva av mannen till höger

Bild: Maria Wikström och Marie Pettersson får varsin bok av Thomas Johansson, Stiftelsen för Östersjölaxen och Östersjöälvar i samverkan.

Fredagen den 11 mars var politiker, tjänstepersoner och fiskeintresserade aktörer inbjudna till ett informationsmöte med syfte att lyfta och berätta om vad flera olika aktörer arbetar med för att stärka fiskbestånden - framförallt för Havsöring och Lax.

Mötet resulterade också i att Älvkarleby kommun nu har deltagare i Vattenvårdsgruppen och Kustfiskerådet samt i det stora pilotprojekt Ekosystembaserad Havsförvaltning i södra Bottenhavet. Vi ska också delta i Viltförvaltningsdelegationen för att bevaka frågor som rör exempelvis skarv och säl.

Vi kan också konstatera att det jobbas hårt på många olika håll för ett hållbart och livskraftigt fiskbestånd, något vi behöver bli bättre på att kommunicera.

Agenda:

  1. Utvecklingen Älvkarleby sportfiske och arbetet med Förenklad fiskeförvaltningsplan, Henrik Thomke Nedre Dalälvens intresseförening.

  2. Daniel Brelin, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Uppsala, informerar om arbetet som pågår i Arbetsgrupp 2.

  3. SLU-forskaren Johan Dannewitz som senaste halvåret gjort sig känd för arbetet om laxarnas vandring i Östersjön och hur det går att arbeta med förvaltning för en egen lokal laxstam.

  4. Erfarenheter och resultat av telemetri, provfiske och homing-arbete inför återetableringen av havsvandrande fisk, Kalle Gullberg, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Gävleborg.

  5. Thomas Johansson, Stiftelsen för Östersjölaxen och Östersjölaxälvar i samverkan, berättar om föreningens arbete och om strategier för förvaltning.
Sidan granskades senast 2023-02-14