Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vårmingel 26 april

Passa på och gör din röst hörd och bidra med kunskap, perspektiv och idéer när vi tar nästa steg i arbetet med att ta fram en ny Näringslivs- och besöksnäringsplan.

Illustration av en människofigur som står bakom ett notställ och håller i en dirigentpinne. Framför notstället finns en glödlampsliknande figur fylld med kugghjul i olika färger

Nästa steg är att vi gemensamt hittar och identifierar målområden som kopplar an till kommunens övergripande mål. Vi värmer upp med en stunds härligt mingel och plockmat på restaurang Kungsådran innan vi kavlar upp ärmarna och sätter igång att jobba. Bordsdryck ingår, men för den som önskar något annat i glaset är baren givetvis öppen.

Workshop

Workshopen sker i mindre grupper och vi sprider ut oss i några av Science of Lifes härliga lokaler. Workshopen handlar om att hitta nya mål för näringsliv och besöksnäring. Vi ska också prioritera de viktigaste målen för fortsatt utveckling och ett starkt företagsklimat. Det ger oss ett mycket bra och viktigt underlag till framtagandet av Näringsliv- och besöksnäringsplanen.

Program

18.30

Mingel och plockmat på restaurang Kungsådran

18.50

Välkommen - kvällens program och inledande presentation

19.15

Workshop del 1

19.55

Kaffe och liten kaka

20.10

Workshop del 2

20.30

Sammanfattning av kvällen och vad som händer sen

20.45

Tack för i kväll och god natt


Anmälan

Det är inte längre möjligt att boka plats till vårminglet. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-7127617

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2022-03-30