Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

INSTÄLLD Företagarfrukost 14 juni

På grund av för få anmälningar ställer vi in företagarfrukosten och bokar om den till hösten.

En hälsosam start börjar med frukost på Kolarvägen 3 i Skutskär.
Hos Johanna Sognestrand och Maggan Wilund fyller vi på med härlig frukost, energi och inspiration för att må bra. En hälsosam start kan också handla om rekrytering.

Bild på en kopp kaffe och en smörgås

Har du funderat på att unna dig själv eller dina medarbetare en välbehövlig massage eller kicka igång träningen lite extra? Johanna och Maggan bjuder in till frukost på Kolarvägen 3 och berättar om sina verksamheter.

Vi ska också prata om rekrytering och att anställa med stöd. Projektledare Emilia Cole presenterar en modell som riktar sig till att få ut personer i sysselsättning eller arbete. Funderar du på att anställa ny personal men kanske skulle vilja att personen gör praktik först för att se om det är en bra matchning för just dig? Vill du veta mer om hur anställningsstöd till företag fungerar? Du som företagare kan göra en stor skillnad i någons liv och hjälpa till att minska socioekonomiska missförhållande och motverka att barn växer upp i barnfattigdom.

Projektet arbetar flexibelt för att både stötta dig som företagare och de individer som strävar mot egenförsörjning.

Du får också träffa Linnéa Odevik som är projektledare för den mobila turistinformationen i sommar.

Varmt välkommen till vårens sista företagarfrukost.

Program

07.30

Frukost och mingel

07.35

Välkomna - Joakim och Linda

07.45

Aktuellt från Älvkarleby kommun

07.55

Aktuellt från Företagsgrupp Älvkarleby

08.05

So Active och Wilunds massage berättar om sina verksamheter

08.25

Rekrytera med stöd - Emila Cole berättar om sin modell

08.50

Mobil turistinformation - Linnéa Odevik, projektledare berättar om sommarens satsning.

09.00

Frukosten avslutas och den som vill får en visning i Johannas och Maggans lokaler.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-7127617

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2022-06-13