Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Uppdrag: tillsyn och städning

Är du intresserad av att utföra ett kortare uppdrag på Rullsands camping åt Upplandsstiftelsen?

Bild på skurmopp, sopkvast och sopskyffel

I glappet som uppstår under 1 oktober - 1 januari då den nuvarande operatören slutar och till dess den som vinner upphandlingen är på plats på Rullsands havsbad och camping behöver Upplandsstiftelsen hjälp med tillsyn och städning.

Uppdraget handlar om:

  • Allmän tillsyn av hela området och dess byggnader, ca 30 min vecka (utförs förslagsvis i samband med städning).
  • Städning av servicehus på Brämmen två dagar per vecka, före och efter helgen. (Förslagsvis fre/mån). Ytan är ca 30 m2
  • Plogning/sandning
  • Vidarebefordra fel på bommar, dörrar, el-kortsystem, värme/vatten i servicehus ect till Upplandsstiftelsen eller direkt till av Upplandsstiftelsen utsedd entreprenör. Samt själva åtgärda mindre fel direkt så som lampbyten.
  • Ta hand om posten

Är det här ett uppdrag för dig?
Meddela ditt intresse senast söndag 21 augusti via mejl till upphandling@alvkarleby.se.

Det är Upplandsstiftelsen som utför upphandlingen, inte Älvkarleby kommun. I linje med vår upphandlingspolicy hjälper vi till att förmedla lokala leverantörer och kommer att vidarebefordra inkomna mejl till Upplandsstiftelsen.

Sidan granskades senast 2022-08-17