Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Upphandlingsmöte och anbudsskola

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. Vi bjuder in till information om kommande upphandlingar och till anbudsskola för dig som vill bli en fena på att lämna anbud.

Bild på tre högar med mynt staplade på varandra. En grön kvist på toppen av varje stapel.

Upphandling (digitalt informationsmöte)

26 september kl 18-19

Tekniska avdelningen och Älvkarlebyhus bjuder in till en informationsträff om kommande upphandlingar för att väcka nyfikenhet och intresse bland leverantörer. Följande tjänster kommer att ingå i upphandlingarna

  • Brounderhåll
  • Byggarbeten
  • Anläggningsarbete
  • Park och utemiljö

Vi kommer även presentera upphandlingsplanen för 2023, där vi bl a ser upphandlingar av konferenslokaler, profilprodukter och mycket annat. Fler upphandlingar kan tillkomma.

Din anmälan vill vi ha senast 25 september. När du anmält dig får du en länk till mötet.

Varmt välkommen!

Anbudsskola

29 september kl 15-17
Sessionssalen, kommunhuset i Skutskär

Bli en fena på att lämna anbud i kommunens upphandlingar!

Vem är en anbudsgivare och vad är en sanningsförsäkran? Lagen om offentlig upphandling har ett stort vokabulär som du kanske inte använder i vardagen. Olika system och oändligt med tolkningar av vad lagtexterna egentligen säger.

Upphandlingsenheten bjuder in till en anbudsskola och berättar om hur och varför vi gör upphandlingar på kommunen. Utöver en introduktion till kommunens strategiska arbete får du även en guidad tur i vårt upphandlingsverktyg. Vad behöver man egentligen tänka på för att lämna anbud i en upphandling? Du lär dig hitta aktuella upphandlingar och får en baskunskap om regelverket.

Din anmälan vill vi ha senast 28 september.

Varmt välkommen!

Upphandlingsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du stöd om upphandlingsprocessen och vad som är viktigt att tänka på om du vill bli leverantör till offentlig sektor.

Kontakta upphandlingsenheten

Har du frågor om upphandling är du välkommen att höra av dig till upphandling@alvkarleby.se

 

Anmälan
En bekräftelse skickas till den angivna e-postadressen. Inget mejl? Kolla skräpposten eller hör av dig till naringsliv@alvkarleby.se

Jag anmäler mig till: * (obligatorisk)
Välj den aktivitet du vill anmäla dig till. Du är givetvis välkommen att anmäla dig till båda tillfällena!
Jag anmäler mig till:


Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2022-09-26