Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Företagarfrukost 13 september

Företagare - stärk din beredskap! Del 2

Illustration på en kvinna som spänner ena armen för att visa sin styrka

Vi hoppas att du haft en härlig sommar och nu är redo för hösten. Vi startar upp med företagarfrukost i vackra Officersmässen på Laxön den 13 september kl. 7.30-9.00.

Är du morgonpigg och pratsugen så står frukosten framdukad från 7.15 och du kan mingla en stund innan vi börjar programmet.

Almi hälsar på och vi får träffa Ulrika Mohlén och Ulf Åkre som kommer att prata lite kort om affärsutveckling och hållbarhet. De stannar också kvar efter frukosten och träffar gärna dig som är nyfiken och vill veta mer.

Brottsförebyggande - Kommunpolis Bengt Eriksson berättar hur brottsstatistiken ser ut i kommunen idag. Han pratar också om vad vi –företagare och kommun – kan göra tillsammans för att bygga ett tryggare samhälle. Han delar dessutom med sig av några tips till dig som företagare på hur du själv kan arbeta brottsförebyggande.

Fortsättningen av Företagare - stärk din beredskap! blir något av en nystart där vi får träffa kommunens nya beredskapssamordnare Maria Attve Storm. Hon kommer senast från Trafikverket där hon bland annat var aktiv i myndighetens kriskoordinering för Region mitt. Under hennes tid inom kriskoordineringen har hon haft rollerna som stabschef och kriskoordinator. Maria kommer att prata om hur vi kan fortsätta att gemensamt bygga upp det civila försvaret och stärka vår beredskap.

Varmt välkommen!

Program:

Officersmässen på Laxön 7.30-9.00

7.15

Frukosten finns framdukad och möjlighet till mingel

7.30

Välkommen - Information från Älvkarleby kommun och från Företagsgrupp
Älvkarleby

7.45

Information från Almi

7.45

Brottsförebyggande arbete - Kommunpolis Bengt Eriksson

8.35

Civilt försvar och stärkt beredskap - Beredskapssamordnare Maria Attve Storm

9.00

Avslut - Almi finns kvar efter avslutad frukost för den som vill prata enskilt


Anmälan

Det är inte längre möjligt att boka plats till företagarfrukosten. Sista-minutenbokningar sker direkt till linda.helzenius@alvkarleby.se eller 073-712 76 17

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Kommunstyrelsen, kommun@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 artikel 6.1 e (allmänt intresse). Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning, och personuppgifterna kommer att gallras bort 3 månader efter avslutat evenemang.

I kommunens interna hantering kommer dina personuppgifter att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till uppgifterna i sitt arbete. Det kan även förekomma att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. förtäring, teknisk drift och support av digital information kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna. Uppgifterna blir också allmänna handlingar i kommunen, och kan därför komma att lämnas ut till andra personer på begäran, enligt den s.k. offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen
Har du ytterligare frågor om hur Älvkarleby kommun hanterar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till dataskyddsombudet, dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.

Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. Kommunstyrelsen kan lämna ut personuppgifter i samband med evenemanget.

Sidan granskades senast 2022-08-26